Mã : 63172

Tên : Súp đông cô gà xé

Loại : Menu mẫu 6

Giá từ : 200,000