Mã : 88751

Tên : Cá diêu hồng hấp Hồng Kông

Loại : Menu mẫu 6

Giá từ : 250,000