Mã : 45446

Tên : Gà hấp hành + xôi trắng

Loại : Menu mẫu 6

Giá từ : 370,000