Mã : 38884

Tên : Soup bào ngư gà xé

Loại : Menu mẫu 16

Giá từ : 300,000