Mã : 44213

Tên : Hải sâm xào nấm đông cô

Loại : Menu mẫu 16

Giá từ : 300,000