Mã : 35537

Tên : Khai vị 4 món

Loại : Menu mẫu 16

Giá từ : 450,000