Mã : 82321

Tên : Lẫu thái + bún

Loại : Menu mẫu 4

Giá từ : 330,000