Mã : 34632

Tên : Cá tai tượng sốt chua ngọt

Loại : Menu mẫu 4

Giá từ : 300,000