Mã : 62524

Tên : Gỏi cu hủ dừa tôm thịt

Loại : Menu mẫu 4

Giá từ : 240,000