Mã : 12779

Tên : Lẫu thái + bún

Loại : Menu mẫu 5

Giá từ : 330,000