Mã : 85662

Tên : Gà hấp hành + xôi trắng

Loại : Menu mẫu 5

Giá từ : 370,000