Mã : 76182

Tên : Gỏi bao tử tôm

Loại : Menu mẫu 7

Giá từ : 250,000