Mã : 67732

Tên : Lẫu cá diêu hồng

Loại : Menu mẫu 7

Giá từ : 300,000