Mã : 25447

Tên : Dê hấp lá tía tô

Loại : Món heo và dê

Giá từ : 380,000