Mã : 46623

Tên : Bao tử hầm tiêu

Loại : Món heo và dê

Giá từ : 350,000