Mã : 27848

Tên : Bò né thiên lý

Loại : Món bò và nai

Giá từ : 300,000