Mã : 52678

Tên : Bò nấu lagu +bánh mì

Loại : Món bò và nai

Giá từ : 320,000