Mã : 72549

Tên : Gỏi cu hủ dừa tôm thịt

Loại : Menu mẫu 5

Giá từ : 240,000