Mã : 14297

Tên : Gỏi cải mầm bò

Loại : Menu mẫu 9

Giá từ : 300,000