Mã : 18838

Tên : Gỏi bồn bồn tôm thịt

Loại : Món gỏi và cơm

Giá từ : 240,000