Mã : 67896

Tên : Gỏi bắp bò mầm cải

Loại : Menu mẫu 12

Giá từ : 300,000