Mã : 98497

Tên : gà quay bánh bao

Loại : Menu mẫu 10

Giá từ : 370,000