Mã : 67831

Tên : Cá thác lát chiên cốm

Loại : Menu mẫu 15

Giá từ : Liên hệ