Mã : 87679

Tên : Cá tầm hấp Hồng Kông

Loại : Menu mẫu 11

Giá từ : 480,000