Em nấu rất ngon , hương vị đậm đà trên mỗi khẩu phần. Chúc em thành công vfa phất tiển