Mã : 72711

Tên : Lẫu cá diêu hồng chua cay

Loại : Menu mẫu 2

Giá từ : 300,000