Mã : 19165

Tên : Gỏi bồn tôm thịt

Loại : Menu mẫu 3

Giá từ : 230,000