Mã : 42855

Tên : Gỏi bò mầm cải

Loại : Món gỏi

Giá từ : 300,000

<p>&#160;</p>