Mã : 94254

Tên : Gỏi bắp bò mầm cải

Loại : Menu mẫu 11

Giá từ : 300,000