Mã : 26162

Tên : Cá thác lát chiên

Loại : Menu mẫu 10

Giá từ : Liên hệ