Mã : 29222

Tên : Cá chẽm hấp Hồng Kông

Loại : Menu mẫu 13

Giá từ : 340,000