Mã : 57739

Tên : Cá bống mú hấp hồng kong

Loại : Menu mẫu 15

Giá từ : 500,000