Mã : 93897

Tên : Tôm Sú Hấp Bia Nước Dừa

Loại : Món tôm và ba ba

Giá từ : 380,000