Mã : 88142

Tên : soup bào ngư

Loại : Món Soup

Giá từ : 260,000