Mã : 49142

Tên : soup bào ngư

Loại : Menu mẫu 8

Giá từ : 280,000