Mã : 25764

Tên : Ngó sen tôm thịt

Loại : Menu mẫu 13

Giá từ : Liên hệ