Mã : 48115

Tên : Mực hấp gừng

Loại : Menu mẫu 14

Giá từ : 330,000