Mã : 65874

Tên : Gà quay bánh bao

Loại : Menu mẫu 10

Giá từ : 370,000