Mã : 11415

Tên : Gà hấp hành xôi trắng

Loại : Menu mẫu 11

Giá từ : 350,000