Mã : 93727

Tên : Gà hấp cải bệ xanh

Loại : Menu mẫu 12

Giá từ : 370,000