Mã : 96354

Tên : Gà bó xôi

Loại : Menu mẫu 13

Giá từ : 390,000